Četiri razloga zašto ne bi trebalo da punite rezervoar nakon prvog „klika“

Mnogo je vozača koji nastavljaju dopunjavati rezervoar gorivom čak i nakon što „pištolj“ benzinskog creva „klikne“ prvi put. Ideja vodilja ovim vozačima je da u rezervoaru ima još mesta.

Postoje četiri razloga zašto ovo ne biste trebali da radite.

1. Višak goriva može da iscuri kroz za to predviđeni odvod pa praktično bacate novac u vetar, a da toga niste ni svesni.

2. Višak goriva se, takođe, može vratiti u cisternu benzinske stanice putem koaksijalnog kabla zaduženog za izvlačenje benzinskih para, a da ga svejedno morate platiti.

3. Tu je i potencijalna šteta koju možete naneti sopstvenom sistemu za povraćaj benzinskih para koji se brine da vam gorivo iz rezervoara jednostavno ne ispari.

4. Najzad, svi ovi procesi mogu dodatno zagaditi prirodu, piše tportal.